Kalkulator skali : Przelic skali : Obliczanie skali

By ScaleCalculator.com możesz łatwo obliczyć Rozmiar modelu lub skala modelu.Możesz także obliczyć skalę mapy, odległość na mapie i odległość w prawdziwym życiu

Kalkulator skali dla modelarzy

Przerlicznik skali narzędzie dla modelarzy

Convert
 
in  
1 :
Skali
to
 
in  
1 :
Skali
   

Oblicz skalę modelu

Długość na modelu :
Długość w prawdziwym życiu :
Skali:  
1 :

Jak korzystać z kalkulatora skali w kalkulatorze skali mapy

A Kalkulator skali to narzędzie, które pozwala konwertować pomiary z jednej skali na drugą. Możesz wprowadzić jeden cal na jedną milę i odwrotnie. Gdy to zrobisz, konwerter wagi wyświetli tabelę przeliczeniową. Możesz także dowiedzieć się, jaki jest stosunek między różnymi skalami lub jak długi jest dany obiekt w prawdziwym życiu. Przelicznik współpracuje ze wszystkimi rodzajami miar, w tym imperialnymi i metrycznymi.

Kalkulator skali

Korzystanie z konwertera skali jest proste i może być używane w każdym projekcie. Głównym krokiem w skalowaniu obiektu jest znalezienie współczynnika skali, który jest stosunkiem rzeczywistego rozmiaru do przeskalowanego. Czynnikiem tym może być ułamek zwykły, stosunek, procent lub dziesiętny. W zależności od zastosowanej skali konwersja zwiększy lub zmniejszy rozmiar obiektu..

Skala liniowa przedstawia wymiary w sposób graficzny i jest intuicyjna w obsłudze. Możesz łatwo przesunąć skalę od punktu A do punktu B. Jest to również wygodne przy przedrukowywaniu map, ponieważ nie będziesz musiał wykonywać obliczeń. Na przykład mapa wykorzystująca skalę liniową będzie miała odległość między głównymi znacznikami na poziomie jednego centymetra lub jednego kilometra w rzeczywistości.

A kalkulator skali mapy może pomóc w mierzeniu odległości na mapie, podając skalę i odległość w jednostkach rzeczywistych. Możesz także użyć tego kalkulatora do konwersji z jednej skali na drugą. Na przykład 10 cm na mapie odpowiada czterem metrom w rzeczywistości. Możesz także użyć tego kalkulatora do określenia skali budynku.

Konwerter skali jest przydatnym narzędziem dla modelarzy kolejowych, ponieważ pomaga przełożyć rozmiar modelu na rozmiar świata rzeczywistego. Z jego pomocą możesz łatwo przekonwertować swój model do odpowiedniego rozmiaru dla twojego układu kolejowego. Pozwala nawet konwertować ułamki cala na właściwą skalę. To narzędzie pomoże Ci w konwersji między jednostkami metrycznymi i imperialnymi.

A Przelicznik skali pozwoli również zmienić współczynnik skali w rysunku. Pomocne jest porównanie różnych skal, takich jak skala HO ze skalą N. Na przykład możesz porównać wymiary przedmiotu o długości 5 cm z przedmiotem o długości 100 cm. Przeliczając z jednej skali na drugą, należy pomnożyć liczbę przez współczynnik skali. Podobnie, jeśli przeliczasz objętość z cala na cal, powinieneś pomnożyć liczbę przez liczbę cm.

Aby uzyskać prawo Kalkulator skali,należy wpisać skalę w polu oznaczonym „Skala”. Po wprowadzeniu liczby cali lub centymetrów możesz wybrać skalę metryczną i jednostkę. Możesz ponownie obliczyć, naciskając przyciski wyjściowe „cal” lub „cm”..

Innym przydatnym narzędziem do znalezienia konwertera skali jest linijka skali. Te narzędzia ułatwiają konwersję dowolnego rozmiaru. Narzędzia te są szczególnie przydatne dla tych, którzy muszą przedstawić swój rysunek w określonej skali. Pozwalają również na zmianę wagi w razie potrzeby.

Kalkulator współczynnika skali

Jak łatwo znaleźć współczynnik skali dowolnego obrazu

Czy kiedykolwiek chciałeś zmienić rozmiar obrazu lub rysunku, ale nie wiedziałeś, jak określić właściwy rozmiar? Odpowiedź leży we współczynniku skali. W tym artykule pokażemy, jak korzystać z kalkulatora współczynnika skali, aby łatwo określić odpowiedni rozmiar obrazu lub rysunku.

Co to jest współczynnik skali? ?

Współczynnik skali to wartość liczbowa reprezentująca stosunek wymiarów obiektu w jego pierwotnym rozmiarze do nowego rozmiaru. Służy do proporcjonalnej zmiany rozmiaru obiektu lub obrazu, przy jednoczesnym zachowaniu jego pierwotnego kształtu.

Zrozumieć czynniki skali

Współczynniki skali można wyrazić na różne sposoby. Na przykład współczynnik skali 0,5 można również wyrazić jako 1:2 lub 50%. Współczynnik skali równy 2 oznaczałby, że nowy rozmiar jest dwukrotnie większy od oryginału, a współczynnik skali równy 0,5 oznaczałby, że nowy rozmiar jest o połowę mniejszy od oryginału. Należy zauważyć, że współczynniki skali służą do proporcjonalnej zmiany rozmiaru obiektów. Jeśli chcesz zmienić rozmiar obiektu w sposób nieproporcjonalny, użyj różnych współczynników skalowania dla każdego wymiaru.

Jak ręcznie znaleźć współczynnik skali

Współczynniki skali można wyrazić na różne sposoby. Na przykład współczynnik skali 0,5 można również wyrazić jako 1:2 lub 50%. Współczynnik skali równy 2 oznaczałby, że nowy rozmiar jest dwukrotnie większy od oryginału, a współczynnik skali równy 0,5 oznaczałby, że nowy rozmiar jest o połowę mniejszy od oryginału. Należy zauważyć, że współczynniki skali służą do proporcjonalnej zmiany rozmiaru obiektów. Jeśli chcesz zmienić rozmiar obiektu w sposób nieproporcjonalny, użyj różnych współczynników skalowania dla każdego wymiaru.

Jak ręcznie znaleźć współczynnik skali

Jeśli nie masz dostępu do kalkulatora współczynnika skali, nadal możesz znaleźć współczynnik skali ręcznie. Aby to zrobić, musisz zmierzyć wymiary oryginalnego obiektu lub obrazu oraz nowe wymiary. Następnie podziel nowe wymiary przez wymiary oryginalne, aby uzyskać współczynnik skali.

Wskazówki dotyczące korzystania ze współczynników skali

Podczas korzystania ze współczynników skali należy pamiętać o kilku rzeczach: Zawsze upewnij się, że używasz tych samych jednostek zarówno dla oryginalnych, jak i nowych wymiarów. Pamiętaj, że współczynniki skali to stosunki, więc nie mają jednostek. Jeśli chcesz zmienić rozmiar obiektu w sposób nieproporcjonalny, użyj różnych współczynników skalowania dla każdego wymiaru.